ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20 ΑΡ ΓΕΜΗ 121725933000

Πρόσκληση Δ.Σ. 3-11-2017

[ Download PDF ]

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ( 01/01/2015 - 31/12/2015 - 8η Εταιρική χρήση )

[ Download PDF ]