ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20 ΑΡ ΓΕΜΗ 121725933000

Πρόσκληση Δ.Σ. 3-11-2017

[ Download PDF ]

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ( 01/01/2013 - 31/12/2013 - 7η Εταιρική χρήση )

[ Download PDF ]